TORIKORTTELEIDEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojalauseke kertoo, mitä henkilötietoja keräämme ja mihin niitä käytetään. Tämä tietosuojalauseke tulee hyväksyä käyttääkseen torikorttelit.fi-verkkosivustoa.

Torikorttelit (Helsingin Leijona Oy) käsittelee niin verkkosivumme www.torikorttelit.fi kävijöiden kuin uutiskirjeemme tilaajien henkilötietoja.

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta saatetaan päivittää vastaamaan muuttunutta hyvää tietojenkäsittelytapaa tai muista vastaavista syistä. Olennaisista muutoksista rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen tai tässä selosteessa mainittujen oikeuksien supistamisesta ilmoitetaan ennakolta erikseen.

1. TORIKORTTELEIDEN (REKISTERINPITÄJÄ) YHTEYSTIEDOT

Helsingin Leijona Oy (Y-tunnus 2163472-3)
Sofiankatu 4
00170 Helsinki
sähköposti: info@torikorttelit.fi

2. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN LÄHTEET

Keräämämme henkilötiedot jaetaan kahteen kategoriaan: asiakastietoon ja teknisesti kerättävään tietoon.

Asiakastieto

Keräämme sähköpostiosoitteet asiakkaan tilatessa Torikorttelit-alueen uutiskirjeen. Uutiskirjeen tilaajarekisterin käyttötarkoitus on Helsingin Leijona Oy:n Torikorttelit-alueen asiakasviestintä ja markkinointi.

Mikäli haluat tarkistaa, oikaista, estää tai poistaa omia henkilötietojasi, ole yhteydessä: sanna.paakkanen@torikorttelit.fi tai kata.koivumaa@torikorttelit.fi.

Teknisesti kerättävä tieto
Saatamme automaattisesti kerätä seuraavanlaista teknisesti kerättävää tietoa käyttäessäsi palveluitamme: laitetieto (mm. teknisen laitteiston ominaisuudet) ja käyttötieto (mm. sivustolla käyttämäsi aika ja alasivut joilla vierailit, sivusto josta sivullemme siirryit).

Evästeet

Cookie eli eväste on tietoa, jonka web-palvelin tallentaa käyttämällesi laitteelle. Internetsivustolla käytettäviä evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeiden perusteella saamme esimerkiksi tietoja siitä, millä nettisivuilla asiakkaat ovat käyneet, mitä sivuja katselleet jne. Evästetietoja käsitellään anonyymisti. Näemme esimerkiksi, kuinka moni eri asiakas on käynyt tietyllä sivulla, mutta emme sitä, kuka yksittäinen henkilö on kyseessä.

Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin sivuston käytön ja käyttömäärän selvittämiseksi. Evästetunnistuksessa ei yhdistetä evästetunnistetietoja sivuston käyttäjän henkilö- tai yhteystietoihin. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi.

Asiakkaat voivat asettaa verkkoselaimensa esimerkiksi estämään evästeet kokonaan tai hälyttämään aina, kun evästeitä lähetetään.

Asiakkaiden vieraillessa sivuillamme keräämme ja tallennamme tietoaevästeiden ja verkkojäljitteiden avulla.Evästeiden avulla pyrimme parantamaan sivustomme käytettävyyttä ja laatimaan kokonaistietoja kävijöistämme.

Asiakkaat voivat asettaa verkkoselaimensa esimerkiksi estämään evästeet kokonaan tai hälyttämään aina, kun evästeitä lähetetään. Seuraavien linkkien takaa löydät tietoa siitä, kuinka evästeasetuksia voi muokata suosituimmissa selaimissa:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Huomioithan, että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toimivuuteen.

Verkkoanalytiikkapalvelut

Käytämme Google Analytics -palvelua sekä muita verkkoanalytiikkapalveluita sivujen käytettävyyden parantamiseen. Lisätietoja Google Analyticsista löydät verkkosivulta Google Analytics. Voit estää käyttötietojesi lähettämisen Google Analytics -palveluun asentamalla selaimeesi seuraavan lisäohjelman:
Google Analytics opt-out add-on

Lisätietoa näistä kolmannen osapuolen työkaluista löydät seuraavien linkkien takaa:

Facebook Pixel
Google Analytics
Google Adwords

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLISET PERUSTEET

Tarkoitus

Asiakasviestintään ja markkinointiin (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Helsingin Leijona Oy käsittelee henkilötietojasi ollakseen sinuun yhteydessä viestinnällisissä ja markkinoinnillisissa asioissa.

Laadun parantamiseen (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Saatamme käyttää sivuston käyttöäsi koskevia tietoja myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseen.

Käsittelyn oikeudelliset perusteet

Helsingin Leijona Oy käsittelee henkilötietojasi täyttääkseen pakottavan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä sopimusvelvoitteensa sinun sopimuskumppaninasi. Käsittelemme henkilötietojasi lisäksi oikeutetun etumme nojalla yritystoimintamme harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä asiakassuhteidemme hoitamiseen. Kun päätämme käyttää tietojasi oikeudellisen etumme perusteella, punnitsemme omia etujamme suhteessa yksityisyyden suojaasi, jonka huomioimme tarjoamalla sinulle esimerkiksi mahdollisuuden jättäytyä markkinointiviestintämme ulkopuolelle.

4. REKISTERIN TIETOJEN EDELLEENLUOVUTTAMINEN

Jaamme henkilötietojasi ainoastaan Helsingin Leijona -organisaation sisällä ja ainoastaan siten, kun on kohtuudella tarpeen tässä selosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella.

Emme luovuta henkilötietojasi organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

5. SÄILYTYSAIKA

Helsingin Leijona Oy ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on laissa sallittua ja palveluiden tarjoamisen tai niiden olennaisten osien kannalta tarpeellista. Säilytysajan pituus riippuu tietojen luonteesta ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika saattaa siten vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin laissa vaaditaan tai on muutoin kohtuudella tarpeen sinuun kohdistuvien sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi taikka muiden oikeudellisten vaatimusten tai oikeutettujen etujen, kuten korvausvaatimusten käsittelyn, kirjanpidon ja sisäisen raportoinnin kannalta.

Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

6. TIETOTURVA JA REKISTERIN SUOJAAMINEN

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.
Asiakastietoja ei käsitellä tulosteina.